Αναπτύξτε ισχυρές απαντήσεις σε ερωτήσεις συνέντευξης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.


Οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές κινδυνεύουν συνεχώς από εγκληματίες στον κυβερνοχώρο που προσπαθούν να έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες. Οι επαγγελματίες στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο είναι ζωτικής σημασίας για τη διαφύλαξη των δικτύων, των διακομιστών, των υπολογιστικών συστημάτων και των εταιρειών. Στην πραγματικότητα, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο - συμπεριλαμβανομένων θέσεων εργασίας ως αναλυτή κυβερνοασφάλειας, μηχανικού ασφάλειας πληροφορικής και αναλυτή ασφάλειας πληροφοριών - είναι μία από τιςτα πιο περιζήτητα πεδίαγια επαγγελματίες με φόντο την επιστήμη των υπολογιστών. Επειδή η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι τόσο σημαντική για την προστασία του μέλλοντος μιας επιχείρησης, η πρόσληψη για δουλειά στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο δεν είναι πάντα περίπατος. Περιμένετε να περάσετε από πολλούς κύκλους ερωτήσεων συνέντευξης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο που θα μετρήσουν τις γνώσεις και την ικανότητά σας σε αυτόσυνεχώς αναπτυσσόμενο πεδίοΤο

Εάν το βιογραφικό σας τράβηξε την προσοχή ενός πιθανού εργοδότη, συγχαρητήρια! Τώρα, ήρθε η ώρα να δείξετε στους εργοδότες ότι έχετεδεξιότητες που αναζητούνΤο Μάθετε πώς να βελτιώσετε την επερχόμενη συνέντευξή σας διαβάζοντας τη λίστα των ερωτήσεων και απαντήσεων της Gastromium για συνεντεύξεις στον κυβερνοχώρο ασφαλείας.

Ερωτήσεις συνέντευξης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

 1. Ορίστε μια απειλή ή ευπάθεια στον κυβερνοχώρο.
 2. Πώς θα διατηρούσατε έναν διακομιστή και ένα δίκτυο ασφαλή;
 3. Ποιες ανωμαλίες συνήθως αναζητάτε όταν ένα σύστημα γίνεται συμβιβασμένο;
 4. Ποια είναι τα σημαντικότερα τεχνικά στοιχεία της κυβερνοασφάλειας;
 5. Τι γνωρίζετε για την κρυπτογράφηση;
 6. Πώς θα παρακολουθείτε και θα καταγράφετε συμβάντα στον κυβερνοχώρο;

Ερώτηση #1: Ορίστε μια απειλή ή ευπάθεια στον κυβερνοχώρο.

Οι εργοδότες θα κάνουν ερωτήσεις από έναν υποψήφιο αναλυτή ασφάλειας στον κυβερνοχώρο σχετικά με βασικούς ορισμούς για να διασφαλίσουν ότι έχουν ισχυρή βάση στον τομέα. Για να απαντήσετε σε αυτήν την ερώτηση, βεβαιωθείτε ότι αντλήσατε από την προηγούμενη εμπειρία σας και προσφέρετε έναν ολοκληρωμένο ορισμό των απειλών και των τρωτών σημείων στον κυβερνοχώρο. Ο κυβερνοχώρος αλλάζει πάντα. Δείξτε στους εργοδότες ότι είστεενημερωμένο στον τομέα σαςΤο Να τι πρέπει να εξηγήσετε:

 • Τι απειλές και τρωτά σημεία είναι.
 • Οι βασικές διαφορές μεταξύ απειλών και τρωτών σημείων.
 • Παραδείγματα και των δύο.

Πώς θα μπορούσατε να απαντήσετε


«Μια απειλή στον κυβερνοχώρο είναι μια κακόβουλη κυβερνοεπίθεση που προορίζεται να βλάψει ή να κλέψει ευαίσθητα δεδομένα. Οι απειλές στον κυβερνοχώρο συχνά περιλαμβάνουν ιούς, κακόβουλο λογισμικό, παραβιάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικό ψάρεμα, ransomware και επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας. Το κακόβουλο λογισμικό είναι ένας παρεμβατικός τύπος λογισμικού που χρησιμοποιείται για την καταστροφή συστημάτων υπολογιστών και την κλοπή δεδομένων. Συνήθως διανέμεται μέσω ηλεκτρονικού ψαρέματος μέσω ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing) και άλλων επιθέσεων κοινωνικής μηχανικής που εξαπατούν τους χρήστες του διαδικτύου να εγκαταλείψουν τις προσωπικές τους πληροφορίες. Μια ευπάθεια στον κυβερνοχώρο είναι μια αδυναμία σε ένα σύστημα πληροφορικής που οι εγκληματίες στον κυβερνοχώρο μπορούν να εκμεταλλευτούν. Μπορούν να περιλαμβάνουν τρωτά σημεία τείχους προστασίας, μη ασφαλείς συνδέσεις δικτύου και έλλειψη κατάλληλης κρυπτογράφησης ή ελέγχου ταυτότητας. Το ανασφαλές Wi-Fi είναι ένα παράδειγμα ευπάθειας στον κυβερνοχώρο. Οι εγκληματίες στον κυβερνοχώρο είναι συχνά σε θέση να κλέψουν στοιχεία σύνδεσης ή οικονομικές πληροφορίες πατώντας σε δεδομένα που μοιράζονται σε μη ασφαλή σημεία πρόσβασης Wi-Fi ».

Ερώτηση #2: Πώς θα διατηρούσατε έναν διακομιστή και ένα δίκτυο ασφαλή;

Οι εγκληματίες στον κυβερνοχώρο συνήθως κλέβουν δεδομένα από παραβιασμένους διακομιστές και δίκτυα - οι εργοδότες θέλουν να γνωρίζουν ότι έχετε εμπειρία στην αποτροπή αυτών των παραβιάσεων δεδομένων. Φροντίστε να συζητήσετε τις βασικές βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας και την προσέγγιση που ακολουθήσατε για την προστασία διακομιστών και δικτύων. Χρησιμοποιήστε τους ακόλουθους παράγοντες για να απαντήσετε σε αυτούς τους τύπους ερωτήσεων συνέντευξης στον κυβερνοχώρο:


 • Τεχνικές μέθοδοι για την ασφάλεια διακομιστών και δικτύων.
 • Έλεγχος ταυτότητας χρήστη.
 • Παρακολούθηση των προσπαθειών σύνδεσης.

Πώς θα μπορούσατε να απαντήσετε

«Ακολουθώ πάντα τις βέλτιστες πρακτικές όταν εξασφαλίζω δίκτυα υπολογιστών και διακομιστές. Πρώτα απ 'όλα, είναι κρίσιμο να δημιουργήσετε μια ασφαλή σύνδεση δημιουργώντας έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης δρομολογητή, χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση, ρυθμίζοντας ένα VPN και διασφαλίζοντας ότι οι συνδέσεις Wi-Fi είναι ασφαλείς. Θα καθιερώσω επίσης ένα ισχυρό σύστημα ελέγχου ταυτότητας για την προστασία των συνδέσεων και άλλων ευαίσθητων πληροφοριών μέσω ενός προγράμματος όπως το Google Authenticator ή το WatchGuard AuthPoint. Έχω επίσης εμπειρία στη χρήση προγραμμάτων πρόληψης εισβολών όπως το McAfee και το Cisco για την παρακολούθηση των προσπαθειών σύνδεσης, ειδικά για χρήστες root. »


Ερώτηση #3: Ποιες ανωμαλίες συνήθως αναζητάτε όταν ένα σύστημα συμβιβάζεται;

Ο εντοπισμός των σημείων ενός παραβιασμένου συστήματος είναι μια δουλειά μιας ημέρας για έναν αναλυτή ασφάλειας. Συχνές είναι οι ερωτήσεις συνέντευξης σχετικά με τους διαφορετικούς τύπους ανωμαλιών που μπορεί να συναντήσετε, όπως ασυνήθιστη κίνηση δικτύου, ανωμαλίες σύνδεσης και γεωγραφικές παρατυπίες. Φροντίστε να εξηγήσετε τα ακόλουθα όταν απαντάτε σε αυτούς τους τύπους ερωτήσεων συνέντευξης ασφάλειας στον κυβερνοχώρο:

 • Ορίστε μια ανωμαλία.
 • Συζητήστε γιατί είναι σημαντικό να εντοπίζετε ανωμαλίες σε ένα συμβιβασμένο σύστημα.
 • Περιγράψτε μια εποχή κατά την οποία εντοπίσατε μια ανωμαλία. Τι έκανες;
μαροκινό γεμιστό κολοκύθα

Πώς θα μπορούσατε να απαντήσετε

«Μια ανωμαλία είναι μια κόκκινη σημαία ή ένα ασυνήθιστο συμβάν ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που βρίσκεται σε ένα παραβιασμένο σύστημα. Θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια άγνωστη εργασία που εκτελείται στο παρασκήνιο, ένα κρυφό αρχείο ή φάκελο, άγνωστους χρήστες σε ένα σύστημα, αλλαγή κωδικών πρόσβασης ή απροσδόκητη χρήση δίσκου. Είναι κρίσιμο να ανιχνεύσουμε ανωμαλίες, ώστε να μπορώ να καθορίσω εάν έχει πραγματοποιηθεί εισβολή συστήματος ή κυβερνοεπίθεση. Στην προηγούμενη δουλειά μου, εντόπισα άγνωστα και ακατάστατα αρχεία κειμένου σε ένα φάκελο στον υπολογιστή ενός υπαλλήλου χρησιμοποιώντας τα συστήματα Loom. Ο υπάλληλος κατέβασε κατά λάθος το φάκελο από μια πλαστογραφημένη ιστοσελίδα, ενώ πραγματοποιούσε έρευνα. Ευτυχώς, οι φάκελοι ελέγχθηκαν και αφαιρέθηκαν προτού να κάνουν κακό ».

Ερώτηση #4: Ποια είναι τα σημαντικότερα τεχνικά στοιχεία της κυβερνοασφάλειας;

Ένας από τους βασικούς τομείς που καλύπτουν οι ερωτήσεις συνέντευξης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι το σύνολο τεχνικών δεξιοτήτων σας. Θα πρέπει να έχετε κατανόηση της υποδομής ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, της ασφάλειας στο cloud, τείχη προστασίας δικτύου και λογισμικό προστασίας από ιούς και λογισμικό προστασίας από ιούς. Φροντίστε να λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα όταν απαντάτε σε αυτήν την ερώτηση:


 • Τι τεχνικό υπόβαθρο έχετε στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο;
 • Τι εργαλεία έχετε χρησιμοποιήσει;
 • Πώς χρησιμοποιήσατε τεχνικά στοιχεία για να διατηρήσετε τα συστήματα ασφαλή;

Πώς θα μπορούσατε να απαντήσετε

«Η κατοχή ενός ασφαλούς δικτύου χωρίς ευπάθειες είναι το πιο σημαντικό τεχνικό συστατικό της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Στην προηγούμενη δουλειά μου, έστησα πολλά τείχη προστασίας, μετονόμασα δρομολογητές και δίκτυα, χρησιμοποίησα ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης, χρησιμοποίησα εργαλεία κρυπτογράφησης και έστησα ιδιωτικό Wi-Fi. Δούλεψα κυρίως με εργαλεία παρακολούθησης της ασφάλειας δικτύου όπως το Argus και το Nagios για την παρακολούθηση και την παρακολούθηση όλων των δικτύων. Χρησιμοποίησα επίσης την κρυπτογράφηση δεδομένων IBM Security Guardium για να παρέχω ισχυρή ασφάλεια σε πολλαπλά σύννεφα που αποθηκεύουν ευαίσθητα οικονομικά δεδομένα ».

Ερώτηση #5: Τι γνωρίζετε για την κρυπτογράφηση;

Εάν ο ρόλος σας θα περιλαμβάνει τη διαφύλαξη ευαίσθητων δεδομένων, οι ερωτήσεις συνέντευξης για την ασφάλεια των πληροφοριών θα σας ρωτήσουν σχετικά με τις γνώσεις σας σχετικά με την κρυπτογράφηση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει την κρυπτογράφηση και περιγράφετε πώς χρησιμοποιείται για την προστασία ψηφιακών πληροφοριών και δεδομένων. Δείτε τι πρέπει να συζητήσετε όταν απαντάτε σε ερωτήσεις που σχετίζονται με κρυπτογράφηση:

 • Εξηγήστε τα κύρια στοιχεία της κρυπτογράφησης.
 • Εξηγήστε τη διαδικασία κρυπτογράφησης, όπως το πώς τα δεδομένα απλού κειμένου μεταφράζονται σε τυχαίο και ασυνάρτητο κείμενο.
 • Συζητήστε τους τύπους των εργαλείων κρυπτογράφησης που χρησιμοποιείτε.

Πώς θα μπορούσατε να απαντήσετε

«Στην προηγούμενη δουλειά μου, χρησιμοποίησα κρυπτογράφηση για να εξασφαλίσω ευαίσθητα δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Υπάρχουν πέντε βασικά στοιχεία για την κρυπτογράφηση, τα οποία είναι το απλό κείμενο, οι αλγόριθμοι κρυπτογράφησης, τα μυστικά κλειδιά, το κρυπτογραφημένο κείμενο και ο αλγόριθμος περιγραφής. Το Plaintext είναι μη κρυπτογραφημένες πληροφορίες που εισάγονται σε έναν αλγόριθμο κρυπτογράφησης. Ένας αλγόριθμος κρυπτογράφησης μετατρέπει τα δεδομένα απλού κειμένου σε κρυπτογραφημένο κείμενο χρησιμοποιώντας ένα μυστικό κλειδί. Το κρυπτογραφημένο κείμενο δεν μπορεί να διαβαστεί αν δεν μετατραπεί ξανά σε απλό κείμενο χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο περιγραφής. Έχω εμπειρία στη χρήση εργαλείων κρυπτογράφησης όπως το BitLocker για την προστασία ευαίσθητων δεδομένων σε συστήματα Windows και FileVault για Mac. '

Ερώτηση #6: Πώς θα παρακολουθείτε και θα καταγράφετε συμβάντα στον κυβερνοχώρο;

Ορισμένες ερωτήσεις συνέντευξης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σκάβουν σε πολύ συγκεκριμένες δεξιότητες και διαδικασίες. Είναι σημαντικό να δείξετε στους εργοδότες ότι γνωρίζετε πώς να παρακολουθείτε τα συμβάντα ασφαλείας. Αυτή είναι μια μεγάλη ευκαιρία να δείξουμε στους εργοδότες πώςπροσανατολισμένη στη λεπτομέρειαείσαι. Όταν απαντάτε σε αυτήν την ερώτηση, φροντίστε να εξηγήσετε τα εξής:

 • Τα εργαλεία και οι μέθοδοι που χρησιμοποιείτε για την παρακολούθηση συστημάτων υπολογιστών.
 • Η διαδικασία που χρησιμοποιείτε για την καταγραφή συμβάντων.
 • Πώς η καταγραφή συμβάντων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο σας βοηθά να τα κατανοήσετε.

Πώς θα μπορούσατε να απαντήσετε

«Πρώτον, θα έστηνα ένα εργαλείο παρακολούθησης συμβάντων ασφαλείας. Χρησιμοποίησα το Splunk στην προηγούμενη δουλειά μου, η οποία χρησιμοποιεί δεδομένα που δημιουργούνται από μηχανή για την παρακολούθηση συστημάτων για απειλές στον κυβερνοχώρο, τρωτά σημεία και άλλα ασυνήθιστα συμβάντα σε πραγματικό χρόνο. Μόλις ρυθμιστεί, το Splunk μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή κάθε συμβάντος σε όλα τα συστήματα υπολογιστών, τα οποία θα τεκμηριώνονται σε ένα αρχείο συμβάντος. Αυτό δεν περιορίζεται μόνο στα συστήματα υπολογιστών. καταγράφει επίσης συμβάντα που συμβαίνουν σε εφαρμογές και διακομιστές. Μόλις καταγραφεί μια απειλή στον κυβερνοχώρο, μπορεί να ανακτηθεί για περαιτέρω έρευνα για να προσδιοριστεί η σοβαρότητα του γεγονότος ».

Εγγραφείτε με το Gastromium για να υποβάλετε αίτηση για θέσεις εργασίας στον κυβερνοχώρο

Είστε έτοιμοι να υποβάλετε ερωτήσεις για συνεντεύξεις στον κυβερνοχώρο; Τι περιμένεις?Δημιουργήστε το δωρεάν προφίλ σαςστο Gastromium και ξεκινήστε να πατάτε το κουμπί εφαρμογής. Επίσης, θα σας κρατάμε ενήμερους για νέες θέσεις εργασίας στον τομέα σας και θα ταιριάξουμε το βιογραφικό σας με θέσεις ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που ταιριάζουν με το ιστορικό και την εξειδίκευσή σας.